top of page
Projekt bez nazwy.jpg
KADRA

TEAM CARRAMBA
 

306784420_488101453324438_8268855380165442113_n.jpg
248893099_1019483758906608_6287466083524826853_n__1_-removebg-preview.png
Laura E zdj.jpg
248893099_1019483758906608_6287466083524826853_n__1_-removebg-preview.png
WhatsApp Image 2022-03-10 at 22.38.19.jpeg
248893099_1019483758906608_6287466083524826853_n__1_-removebg-preview.png
FB_IMG_1658406412393.jpg
248893099_1019483758906608_6287466083524826853_n__1_-removebg-preview.png
Cennik

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Numer konta, na które należy wpłacać wszystkie składki: PKO B.P. 78 1020 2368 0000 2402 0625 6624

Pierwsze zajęcia: GRATIS

 

Jednorazowa opłata wpisowa do klubu jest równa: 

150,00-200,00 zł w zależności od grupy

Opłata wpisowa obowiązuje przy rozpoczęciu sezonu sportowego i nie będzie zwracana w wypadku rezygnacji z zajęć.

 

Składki wakacyjne - Opłata za lipiec 100,00 zł i sierpień 100,00 zł

Trening indywidualny: 60,00-80,00 zł za 60 minut zajęć.

SKŁADKI 

  dla poszczególnych grup:

GRUPA WYCZYNOWA

Gimnastyka Artystyczna

( 4/5/6x tygodniowo )

 

GRUPA A 250,00zł 

 

 GRUPA REKREACYJNA

Gimnastyka Artystyczna

( 1/2x tygodniowo )

1 x tygodniowo po 90 min: 120,00 zł  

 

2 x tygodniowo po 90 min: 150,00 zł 

GRUPA TANECZNA 

( 1x tygodniowo )

1x tygodniowo po 90 min: 120,00 zł 

BABY GYM

( 1x tygodniowo )

3-4-5 lat

*od 3 lat- jeśli dziecko będzie w stanie zostać bez opiekuna/rodzica na zajęciach.

 Dzieciaki po przebraniu się z rodzicem w szatni,

udają się z trenerem na salę. Rodzice w czasie zajęć mogą czekać w holu budynku. 

 

1 x tygodniowo po 45 min: 100,00 zł 

 

WPŁATY NALEŻY UIŚCIĆ PRZELEWEM DO 10-GO DNIA DANEGO MIESIĄCA!

Jeśli opłata miesięczna nie dotrze do nas do 10-go dnia miesiąca, klub zawiesza uczestnictwo w treningach aż do uregulowania składki!

W KAŻDEJ GRUPIE OFERUJEMY ZNIŻKĘ DLA DRUGIEGO DZIECKA -50,00 %.

O ilości treningów w tygodniu i czasie ich trwania decyduje TRENER!

Treningi rozpoczynają się na początku września i trwają do połowy czerwca. W trakcie roku szkolnego jako dni wolne od treningów wypadają święta narodowe oraz kościelne, a także przerwy świąteczne, ferie zimowe i wakacje letnie. Dni wolne nie są odliczane od należności miesięcznej. Zajęć nie wykorzystanych ze względu na nieobecność (także spowodowaną chorobą) nie odlicza się od należności miesięcznej.

Treningi odwołane, z winy klubu/trenera będą nadrabiane w inne dni.

Nieobecności z winy rodzica/opiekuna/zawodnika, będzie można nadrobić w inne dni, po ustaleniu z trenerem.

TRENINGI

HARMONOGRAM TRENINGÓW

248893099_1019483758906608_6287466083524826853_n__1_-removebg-preview.png

GRUPA GIMNASTYCZNA

podpisanie umowy gwarantuje

1 lub 2 treningi tygodniowo po 90 minut

jednak jeśli trener poda większą ilość treningów są one obowiązkowe dla danej grupy i zaliczane są na poczet zajęć, które wypadną i nie zostaną przeprowadzone w czasie

KATOWICE

 

WTOREK

 

 16:30-18:00

PIĄTEK

16:00-17:30

,,Kolejarz" Alfreda 1 Katowice 

LUB

CHORZÓW

WTOREK

17:00-18:30

ŚRODA 

19:00-20:30

Batorego 46 Szkoła społeczna 

GRUPA TANECZNA 

 

podpisanie umowy gwarantuje

1 trening tygodniowo po 90 minut

jednak jeśli trener poda większą ilość treningów są one obowiązkowe dla danej grupy i zaliczane są na poczet zajęć, które wypadną i nie zostaną przeprowadzone w czasie zgodnym z harmonogramem

 

PONIEDZIAŁEK

 

 Gr. młodsza 16:30-18:00

Gr. starsza18:00-19:30
 

,,Kolejarz" Alfreda 1 Katowice 

BABY GYM

 

podpisanie umowy gwarantuje

1 trening tygodniowo po 90 minut

jednak jeśli trener poda większą ilość treningów są one obowiązkowe dla danej grupy i zaliczane są na poczet zajęć, które wypadną i nie zostaną przeprowadzone w czasie zgodnym z harmonogramem

 

PIĄTEK

 

17:30-18:15
 

Kolejarz” Alfreda 1 Katowice

Klub zastrzega sobie zmianę godzin treningowych.

ZAPISY

248893099_1019483758906608_6287466083524826853_n__1_-removebg-preview.png

Rekrutacja do klubu odbywa się parę razy w roku, w zależności od decyzji Trenera, Prezesa Klubu.

Zawsze należy zapoznać się ze Statutem oraz Regulaminem Klubu, a także , należy wypełnić deklarację wstępną.

Po przyjęciu na listę kandydatów zostanie podany termin i miejsce pierwszych darmowych zajęć. Na kolejny trening należy dostarczyć dokumenty:
Wypełniona Deklaracja Przyjęcia do Klubu pobrana ze strony UKS Carramba w formie papierowej.
 Wypełnienie deklaracji przyjęcia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się  do przestrzegania Statutu oraz Regulaminu Klubu a także wszelkich dodatkowych regulacji, dokumentów, decyzji Zarządu i trenerów obowiązujących w Klubie. Wszystkie aktualne Regulaminy dostępne są na prośbę zainteresowanych u Prezesa Zarządu, z którym skontaktować można się za pośrednictwem poczty elektronicznej: carramba.director@gmail.com
W późniejszym czasie należy donieść zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do trenowania gimnastyki artystycznej od pediatry lub lekarza medycyny sportu oraz zdjęcie legitymacyjne.

REKRUTACJA

Jeśli chciałbyś się z nami skontaktować w sprawie wyjaśnienia zasad funkcjonowania Klubu napisz lub zadzwoń do  Nas! +48 733 336 649

                                                           DEKLARACJA WSTĘPNA

                                  Proszę o przyjęcie mojej córki do sekcji Gimnastyki Artystycznej Uczniowskiego Klubu Sportowego Carramba.
                                                 Podpisując deklarację zobowiązuję się do przestrzegania statutu oraz regulaminów klubu.

Wypełnienie Deklaracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji umowy. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie oficjalnego pisma skierowanego do Zarządu Klubu. Dane do przesyłania korespondencji papierowej:  INPOST CHO09A annasan.porando@gmail.com +48665427778. 

275913658_357471769720741_1617876507978152644_n (2).jpg

WAŻNE AKTUALNE INFORMACJE

Pełnomocnik klubu w terminie 15.06-31.08.2023 przebywa na urlopie.

Prowadzimy nabór wolontariuszy na stanowiska: opiekun grupy, instruktor gimnastyki

Aktualny Regulamin Klubu podjęty uchwałą Zarządu 20.03.2022

                                                                                                                     

                                                                                                                

bottom of page