top of page
8L9A5622

8L9A5622

8L9A1203

8L9A1203

8L9A6302

8L9A6302

8L9A9483

8L9A9483

8L9A6501

8L9A6501

8L9A0592

8L9A0592

8L9A0982

8L9A0982

8L9A0279

8L9A0279

8L9A9958

8L9A9958

8L9A9967

8L9A9967

8L9A4426

8L9A4426

8L9A4142

8L9A4142

8L9A0466

8L9A0466

8L9A0917

8L9A0917

8L9A0915

8L9A0915

8L9A0253

8L9A0253

8L9A7156

8L9A7156

8L9A9200

8L9A9200

8L9A1586

8L9A1586

8L9A3974

8L9A3974

8L9A0972

8L9A0972

8L9A9422

8L9A9422

8L9A7243

8L9A7243

8L9A5919

8L9A5919

8L9A2676

8L9A2676

8L9A5768

8L9A5768

8L9A5844

8L9A5844

8L9A0593

8L9A0593

MINI CARRAMBA PHOTO.png
8L9A0001

8L9A0001

8L9A9926

8L9A9926

8L9A7330

8L9A7330

8L9A9608

8L9A9608

8L9A0019

8L9A0019

8L9A0474 — kopia

8L9A0474 — kopia

8L9A1115

8L9A1115

8L9A1990

8L9A1990

8L9A9945

8L9A9945

8L9A1082

8L9A1082

8L9A0501

8L9A0501

8L9A4501

8L9A4501

8L9A2839

8L9A2839

8L9A7568

8L9A7568

8L9A4989

8L9A4989

8L9A3538

8L9A3538

8L9A6251

8L9A6251

8L9A7003

8L9A7003

8L9A6796

8L9A6796

8L9A6405

8L9A6405

8L9A7194

8L9A7194

8L9A7230

8L9A7230

8L9A8090

8L9A8090

8L9A9249

8L9A9249

8L9A9699

8L9A9699

8L9A8856

8L9A8856

8L9A9333

8L9A9333

8L9A9289

8L9A9289

8L9A9441

8L9A9441

8L9A9504

8L9A9504

8L9A9437

8L9A9437

8L9A9698

8L9A9698


Ladies and Gentlemen! We invite you to order and purchase photos from the performances of the tournament participants in 2 possible options:

Order and pay for photos before the serviWednesdayce is performed:

PREORDER&PREPAY ordered and paid to Friday 17 May 2024
1 perf EUR 9,00
2 perf EUR 12,00
3 perf EUR 14,00

(4 perf EUR 14,00)

Order and pay for photos after the service has been performed:
POSTORDER&POSTPAY ordered and paid after Friday 17
 May 2024
1 perf EUR 12,00
2 perf EUR 14,00
3 perf EUR 16,50

(4 perf EUR 16,50)

In the photo package, we guarantee 7 photos from a one performance. When ordering photos of several performances, it may happen that one of the performances will have, for example: 6 photos, and another will have the missing number in the first one. Deadline for placing order before the service is performed: Wednesday 06 March 2024. After Wednesday Wednesday 06 March 2024, you can also place an order according to the above price list. Photos can be ordered by sending a confirmation of payment for the photos to the e-mail address: order.fotocarramba@gmail.com. The title should include: name and surname of the competitor + year + category A/B/C/CL or D. 

Cost of 1 selected photo: 4 euros

ACCOUNT NUMBER: PL78 1020 2368 0000 2402 0625 6624.
SWIFT: BPKOPLPW.
NAME BANK: PKO BP.
ACCOUNT OWNER: ANNA MULKA UKS "CARRAMBA"KATOWICE.
CLUB ADRES: ULANSKA 9/118, 40-887 KATOWICE.

MINI CARRAMBA PHOTO.png

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zamawiania i zakupu zdjęć z występów uczestniczek turnieju w 2 możliwych wariantach:

Zamów i opłać zdjęcia przed wykonaniem usługi:
PREORDER&PREPAY
zamówione i opłacone do piątku 17 maja 2024
1 układ 38,00 zł 
2 układy 50,00 zł 
3 układy 60,00 zł 

(4 układy 60,00 zł)

Zamów i opłać zdjęcia po wykonaniu usługi:
POSTORDER&POSTPAY
zamówione i opłacone po piątku 17 maja 2024
1 układ 50,00 zł 
2 układy 60,00 zł 
3 układy 70,00 zł 

(4 układy 70,00 zł)

W pakiecie zdjęć gwarantujemy 7 zdjęć z jednego występu. Przy zamawianiu zdjęć z kilku układów może się zdarzyć, że jednen z układów będzie posiadał np.: 6 zdjęć, a inny zawierać będzie brakującą liczbę zdjęć w pierwszego. Termin składania zamówienia przed wykonaniem usługi: piątek 17 maja 2024. Po piątku 17
 maja 2024 można również złożyć zamówienie według powyższego cennika. Zdjęcia można zamówić wysyłając potwierdzenie wpłaty za zdjęcia na adres e-mail: order.fotocarramba@gmail.com. Tytuł powinien zawierać: imię i nazwisko zawodnika + rok + kategoria A/B/C/CL lub D.

Koszt 1 wybranego zdjęcia: 20 zł

NUMER KONTA: PL78 1020 2368 0000 2402 0625 6624.
SWIFT: BPKOPLPW.
NAZWA BANK: PKO BP.
WŁAŚCICIEL KONTA: ANNA MULKA UKS „CARRAMBA” KATOWICE.
ADRES KLUBU: UŁAŃSKA 9/118, 40-887 KATOWICE.

bottom of page