top of page

REKRUTACJA

Rekrutacja do klubu odbywa się kilka razy w roku, w zależności od decyzji Prezesa Klubu.

Zawsze należy zapoznać się ze STATUTEM i REGULAMINEM KLUBU oraz wypełnić deklarację wstępną.

Po przyjęciu na listę kandydatów zostanie podany termin i miejsce pierwszych darmowych zajęć. Na kolejny trening należy dostarczyć dokumenty:
Wypełniona DEKLARACJA PRZYJĘCIA do Klubu pobrana ze strony UKS Carramba w formie papierowej. Wypełnienie deklaracji przyjęcia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się  do przestrzegania Statutu oraz Regulaminu Klubu a także wszelkich dodatkowych regulacji, dokumentów, decyzji Zarządu i trenerów obowiązujących w Klubie. Wszystkie aktualne Regulaminy dostępne są na prośbę zainteresowanych u Prezesa Zarządu, z którym skontaktować można się za pośrednictwem poczty elektronicznej: carramba.rg@gmail.com
W późniejszym czasie należy donieść zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do trenowania gimnastyki artystycznej od pediatry lub lekarza medycyny sportu oraz zdjęcie legitymacyjne.

Jeśli chciałbyś się z nami skontaktować w sprawie wyjaśnienia zasad funkcjonowania UKS Carramba napisz lub zadzwoń do  nas! +48 733 336 649

Wha text message

+48 665 427 778

Follow

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page